Hur man blir ledare

Leader – en person som skapar en känslomässig atmosfär i ett lag, håller kollektivets humör, en person som alltid har en åsikt och vet vad han vill ha i livet. Ledare blir. Det här är ett ganska komplicerat men ändamålsenligt sätt.

Ledarskapskvaliteter (och det finns många av dem) kan odlas i processen med målmedvetna robotar över sina egna kära. Ledaren, som regel, kombinerar kommunikativa förmågor, insikt och intuition. Så bestämde du dig för att bli en ledare, men du vet inte vart du ska börja. Då kommer följande tips och övningar att hjälpa dig att bli ledande.

Hur man blir ledare

Först och främst vill jag råda dig att förbli dig själv (även i färd med att förändra dig själv), bär inte en mask, försök inte vara som den ”idol” du har valt. Du borde förstå att du är en unik person, och det här faktum kan göra dig till ledare, men det är osannolikt att kopiera någon. Utan tvekan får du vid födsel energi och förmåga – använd dem i största möjliga utsträckning.

Att bli ledare är ett noggrant arbete på dig själv, ingen bok som ”hur man blir ledare på sju dagar” hjälper dig inte, och de berömda ”psykologerna” i kursen kommer inte att berätta något nytt (deras mål är att få en belöning från dig). Vad behöver du? Först utvärdera dig själv. För det andra ställa tydliga mål. Viktigt är erkännandet av deras brister, och sedan deras eliminering. Vad ska man göra för detta?

1.

Hör ett samtal med din inre kritiker, objektivt invänder mot honom som svar på kommentarer relaterade till dig och andra.

2.

Var medveten om vad dina släktingar och vänner tycker om dig. Låt människorna närmast erligt skriva till dig dina positiva och negativa egenskaper. Analysera vad som skrevs.

3.

Var ärlig mot dig själv, notera dina brister. Du kan även skriva ner de negativa aspekterna av din karaktär på ett separat papper och bränna det. Papperet kommer att acceptera allt som du skriver till det, häll ut din själ, berätta för henne vad som stör dig och vilka orsaker som inte tillåter dig att komma till framgång.

4.

Din framgång förtjänar att komma ihåg av dem. Markera dem dagligen. Allt som du har uppnått på en dag måste anges av dig, till exempel i en anteckningsbok, så att du kan markera dina segrar och besegrar och analysera dem.

För att kunna odla en ledare bör man arbeta målmedvetet och utveckla ledarskapskvaliteter.

1.

Intelligence.

Det är på honom som du bör uppmärksamma först. Spara inte tid att läsa böcker, se hur de som har uppnått framgång gör sitt arbete. Lär av främlingar och dina misstag. Kom ihåg att negativ erfarenhet också är en upplevelse. Ge mer tid till kommunikation, leta efter nya vänner. Ju mer bekantskap du har desto lättare blir det att uppfatta deras humör. Med tiden kommer du att lära dig att förstå människors sanna tankar. Din kunskap ska fyllas på regelbundet.

2.

Sosialitet.

Denna kvalitet är utan tvekan inneboende i någon ledare. Talledare ska inte bara byggas konsekvent utan också kunna intressera andra. Socio-psykologiska tillvägagångssätt bör vara föremål för en särskild studie av ledaren. Under kommunikationsprocessen måste ledaren se till att alla kolleger känner maximal inblandning i den gemensamma orsaken, och för detta måste ledaren veta vilka intressen som reglerar varje persons verksamhet i laget. Ledaren bör inte glömma att han är ledare, och borde inte visa sin betydelse på alla möjliga sätt. Det föredragna alternativet är att bygga kommunikationsledaren på lika villkor med andra.3

3.

Självförtroende.

Utan denna kvalitet kan ledaren inte göra exakt. Glöm inte dina framgångar, låt dem ge dig styrka att lösa ytterligare problem. Stoppa inte i något fall före de problem och svårigheter som uppstår, efter allt tillstånd kommer det att leda till självförtroende.Omfattningen av ditt självförtroende favorit kan utfärda alla samtal: vad vilka ord du använder, vad är tonen i din röst, vad är placeringen av kroppen, och även titta – allt detta är ett tecken på att du är trygg i dig själv eller inte. Vill du bli ledare? Bevisa det med ditt eget sätt att kommunicera! När man talar titta på samtals i ögat (tror springa runt är inte ett tecken på förtroende, det visar att du letar efter om det stöds), hålla huvudet rakt, axlar slappna av lite (källan inte förstår vad du är inåt spända). Sådana ord som ”förmodligen”, ”slags som”, ”liknande”, etc., borde inte vara närvarande i ditt tal. Allt du anger bör definieras och bör inte betraktas som något du själv inte är säker på. Hur kan du övertyga lyssnare om du själv inte är säker på vad du säger? Ersätt ”Jag tror” med ”Jag är säker.” I inget fall inte göra ursäkter och inte sätta press på synd, är detta ett direkt tecken på din svaghet (och också omfattande utvecklat person!). Din röst ska vara smidig och tydlig. Arbeta på ditt tal så vettigt som möjligt – det är ditt främsta ”vapen” i alla kollektiva. Kom ihåg att vad du vill förmedla till lyssnare, ska anges tydligt, kort och tydligt av dig.

Hur man blir ledare

4.

Uthållighet.

Ju mer hård du är, desto säkrare är du. Ju mer du är självsäker i dig själv desto mer är du hård. Ja, dessa kvaliteter är nära besläktade med varandra och utgör en ond cirkel. En av huvudprinciperna för dig borde vara principen om ”Häng inte näsan”. Har du misslyckats med att förverkliga din idé nio gånger? Prova den tionde. Förstå dessa nio gånger var inte så otillräckliga. När allt kommer omkring, har du hittat nio sätt hur du inte uppnår din idé i ditt liv! Som redan nämnts ovan är den negativa av grossisten också en upplevelse. En ledare kan odla en bara genom ständig övervinna tillväxt hinder i vägen, så att inte följa minsta motståndets väg, vara mentalt förberedd för eventuella svårigheter. Utvecklingen av dina förmågor kan underlättas av höga krav på dig själv. Fördröj inte saken i den långa rutan.

5.

Balansering.

Du måste lära dig att hålla nykterna tankar och lugna i alla situationer, ingenting och ingen ska kunna ta dig ur dig själv. Gör ett försök att eliminera från ditt liv all negativ och onödig. Kanske håller du saker som saknar värde för dig? Eller kanske du kommunicerar med människor som är obehagliga för dig av någon anledning? Försök att skydda dig mot denna typ av kommunikation. Undvik de människor som ständigt klagar över sina liv, förutom en negativ laddning kan du få lite av dem. Låt inte ilska och andra känslor styra dina handlingar, så du kan ångra att de har ”blossat upp”, vägledas av ditt sinne.

6.

Hårdhet.

I vissa situationer måste du kunna säga ett solidt ”nej”. Att kunna neka är en viktig förmåga hos en person. Förstå att om du vägrar en vän, kommer du inte att förlora sin vänskap. Och om du förlorar, vilken typ av vän är det? Du måste lära dig att bevisa din synvinkel och behålla dig. Om du känner att du är pressad av synd, ge inte in det, kunna försvara dina rättigheter. Utbilda dig själv i ett fast ord. För att kunna förneka att det är nödvändigt att inte bara andra utan också sig själv, behöver du inte för att uppfylla alla sina svagheter, annars kommer du inte kommer att vara en stark personlighet.

7.

Möjlighet att fatta beslut.

Var alltid proaktiv, eftersom ledaren är ”generatorn av idéer”. Försök att fatta de bästa besluten, och att göra det skriver alla ni förtjänar uppmärksamhet ur situationen, väga för- och nackdelar, och sedan välja den bästa. Om du inte kan lösa något, ge inte in känslan av irritation. Du bör alltid bedöma situationen så adekvat som möjligt.

8.

Formålighet.

”Utan ansträngning kan du inte få en fisk ut ur dammen,” säger folkets visdom. För att komma för att uppnå detta eller det här målet måste du arbeta för att flytta målrikt mot det. I regel finns inga omedelbara resultat. Dessutom ger de inte sådan moralisk tillfredsställelse som om du gjorde ansträngningar för att uppnå resultat. Kom ihåg alla dina positiva egenskaper, börja med självförtroende för att säga att du kommer att uppnå allt som du har tänkt och omedelbart gå vidare till planens genomförande. Ställ in målet framför dig så tydligt som möjligt.

9.

Ansvar.

Ansvaret måste kunna tas för en grupp människor och, självklart, för sig själva. Om du gör ett misstag i något, var inte rädd för att erkänna detta faktum. Ge det omgivande exemplet i det faktum att det viktigaste du inte förskjuter på andras axlar, men gör det själv. Ta lite mer ansvar än att distribuera till andra – du är ledare, och på den ligger ansvaret. Det är nödvändigt att både kunna tillfredsställa de enskilda medlemmarnas intressen och att slåss för en gemensam sak. Skäm bort dig inte eller bli en tyrann – leta efter den gyllene medelvärlden! Som en övning i utvecklingsansvar kan du göra följande. Ta ett pappersark. Ditt jobb är att skriva minst tio meningar. Alla ska börja med orden: ”Jag är ansvarig för”, och skriv sedan allt som du tycker är nödvändigt i det här fallet. Denna övning är inte en frivolös kul, den bär en viktig betydelse. Du tänker om vad du måste göra. Detta är ett steg för att bättre förstå dig själv.

Hur man blir ledare

10.

Organisationsförmåga.

Ledaren ska kunna hitta ett gemensamt språk med alla medlemmar i laget, samt lösa de skillnader som uppstått i den. För att kunna förena människor (perspektiv, mål eller idé) är dessutom ledarens huvuduppgift. Var uppmärksam på varje medlem av laget, vara intresserad av positioner, preferenser, prioriteringar, hobbies av alla och, naturligtvis, missa inte andras åsikter. Oroa dig inte om du inte förstår ett bra lag. Denna färdighet kommer alltid med tiden, med erfarenhet, det är nära relaterat till din förtjänade respekt och förtroende för laget.

Utveckla ledarskapsförmåga, du kommer utan tvekan att nå ditt mål. Lycka till dig!

Add a Comment