Murphy är problematisk

Smiths lag.

Inget av de allvarliga problemen har en lösning.

Reverse Shaiker’s Law till lagen om stora förändringar av Hoare.

Inom ett litet problem är det en stor som försöker komma ut därifrån.

Kommentar av Baruch.

Om allt du har är bara en hammare, så ser det ut som naglar.

Utseendet av Fox på ämnet.

När problemet inte längre finns kvar, fortsätter de som arbetar med sin lösning.

Waldrop-principen.

En som inte är här arbetar alltid med problemet.

Blairs kommentar.

De mest väldesignade planerna för möss och människor är oftast lika.

Biondis lag.

Om ditt projekt inte fungerar kan felet vara den del som är minst viktigt för dig.

Ändra Disraeli.

Ofta är felet större än det rätta beslutet.

Romarnas lag.

En person som säger att det är omöjligt att göra, bör inte avbryta den som gör det.

Ruckerts lag.

Det finns ingenting så liten som att inte göra det ännu mindre.

Hulls lag.

Metoden motiverar vägen. Tillvägagångssättet till problemet är viktigare än lösningen.

Baxters lag.

Felet i introduktionen kommer att avslöjas i slutsatsen.

Holters lektion.

Du har aldrig tvivel när du är säker på att du har fel.

Civils lag.

Den främsta orsaken till utseendet på nya problem är kopplat till lösningen av befintliga.

Add a Comment